Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην κάλυψη συγκεκριμένων βασικών αναγκών μειονεκτούντων ατόμων τα οποία διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε Βασικά Αγαθά.

Οι ανάγκες που καλύπτονται σε τακτική βάση αφορούν στην παροχή δωρεάν:

  • Φαρμάκων
  • Υγειονομικού υλικού
  • Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

Η δομή λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος. Το κοινωνικό φαρμακείο στελεχώνεται από έναν φαρμακοποιό και ένα κοινωνικό λειτουργό, οι οποίοι προσλήφθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Μέσω της επιδιωκόμενης δικτύωσης όπως αυτή περιγράφεται επιδιώκεται η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου ήτοι των προβλεπόμενων 150 ατόμων. Κρίσιμη παράμετρος στην λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αποτελεί η εξασφάλιση χορηγιών, δωρεών από φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακευτικούς συλλόγους της Αττικής καθώς και η προσέλκυση συνεισφορών από πολίτες, συλλογικούς φορείς και άλλους.

Διεύθυνση – Αύρας 5 , Αρτέμιδα.

Ωράριο λειτουργίας – Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 με 17:00.

www.dynamizois.gr

Δύναμη Ζωής