Τα στελέχη της Δομής

Μαρούσα Πολυκανδριώτη

Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια Δομής

Η Μαρούσα  είναι Πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός με 9 έτη εμπειρία στην ειδικότητα της.

Καλλιόπη Αγγελοπούλου

Φαρμακοποιός

Η Καλλιόπη είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής με 30 έτη εμπειρία στον κλάδο των φαρμάκων.