Δελτίο Τύπου Κοινωνικού Φαρμακείου – Μάρτιος 2018


Η δομή,  Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάτων- Αρτέμιδας που λειτουργεί με τη σύμπραξη της ΑμΚΕ ΄΄Δύναμη Ζωής΄΄ και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, παρείχε τις υπηρεσίες της στους ωφελούμενους του προγράμματος για το μήνα Μάρτιο του 2018.

Πιο συγκεκριμένα στους ωφελούμενους παρασχέθηκαν φάρμακα,παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς και υπηρεσίες συμβουηλευτικής. Έγιναν επίσης παραπομπές σε αρμόδιους φορείς για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών των ωφελούμενων. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, έγιναν επαφές με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για μελλοντικές συνεργασίες και χορηγίες που θα βοηθήσουν στο έργο του κοινωνικού φαρμακείου και θα έχουν άμεσο και σαφώς θετικό αντίκτυπο στους ωφελούμενους και στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού φαρμακείου.

Για την υλοποίηση  του υποέργου 1 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας πραγματοποιήθηκαν 46 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των οποίων οι 21 ήταν άνδρες και οι 25 ήταν γυναίκες. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στην Κοινότητα για τη λειτουργία της δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου, επιπλέον έγιναν προσφορές 4 πολιτών σε φαρμακευτικό υλικό.

Η λειτουργία του προγράμματος πραγματοποιείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής.

www.dynamizois.gr www.socialkallithea.gr


Posted in Δελτία Τύπου.