Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην κάλυψη συγκεκριμένων βασικών αναγκών μειονεκτούντων ατόμων τα οποία διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε Βασικά Αγαθά.

Δύναμη Ζωής

Η «Δύναμη Ζωής» ιδρύθηκε το 2013 με στόχο την προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα.

Περιφέρεια Αττικής

Το πρόγραμμα με τίτλο Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής.  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συμμετάσχετε – Ενισχύστε το Κοινωνικό Φαρμακείο

Μητρώο Ωφελουμένων

Γράψου στο μητρώο ωφελουμένων για να λάβεις τις υπηρεσίες της Δομής!

Εθελοντισμός

Γίνε εθελοντής και ενίσχυσε την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου!